Close
(0) Artikler
Handlekurven er tom.
Våre produkter
  Filters
  Privat eller bedrift ?
  Søk

  Kjøpsbetingelser

  Betaling

  Betaling av ordre registrert av privatpersoner gjennomføres via Klarna. Bestillinger av bedrifter betales vai kort (Paypal) eller faktura.
  Varrer som ikke er på lager vil bli levert så snart de kommer inn. Det vil ikke bli belastet ekstra frakt på restleveranser.

  Privatpersoner
  Privatpersoner som velger "Faktura" må betale denne før ordren blir effektuert. Det anbefales å bruke kortbetaling for raksere levering.
  Ved valg av betaling med kort kommer et gebyr i tillegg. Gebryrtillegget blir tydelig vist før betalingenen blir gjennomført.
  Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente med den til enhver tid gjeldene sats.
  Skrujernet.no har salgspant i leverte varer inntil disse er betalt kfr. pantelovens § 3-14 t.o.m. § 3-22

  Bedriftskunder
  Velges det "bedrift" som profiltype ved registrering elle gjenomføring av kjøpet, må det angis firmanavn og organisasjonsnummer. Alle bedriftskunder blir da kredittvurdert før vi godkjenner (eller endrer) kreditt. Derfor vil alle første ordre automatisk bli forhåndsfakturert av systemet inntil vi har registrert kreditt. Innvilger vi kreditt vil ordren automatisk bli videreprossessert.

  Kunder som ikke får (eller har fått) innvilget kjøpskreditt vil få en mail om at bestillingen må betales før ordren blir effektuert. Ved innvilget kreditt blir alle ordre som bestilles med "Faktura" effektuert automatisk og det utstedes fakturaer med betalingsfrist på 14 dager. Er det behov for lengre betalingsfrister, ta kontakt for egen avtale.
  Ved valg av betaling med kort kommer et gebyr i tillegg. Gebryrtillegget blir tydelig vist før betalingen blir gjennomført.

  Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente med den til enhver tid gjeldene sats. Purringer og eventuelle inkassovarsler medfører et gebyr på 70,-kr.
  Skrujernet.no har salgspant i leverte varer inntil disse er betalt kfr. pantelovens § 3-14 t.o.m. § 3-22

  Bestillinger er bindende og det er ikke anledning til å avbestille eller bytte bestilte varer. Leveringsdressen som oppgis må være en fysisk adresse, ikke en postboks. Dersom kunden ikke kan være til stede på leveringsadressen på leveringsdagen, må de ta kontakt med nettbutikken eller transportøren (Postnord) slik at alternativ leveringsdag kan avtales. Dersom dette ikke gjøres, så kan lagerleie hos Postnord bli beregnet for kundens regning.

  Priser - visning av mva

  Du kan velge å vise prisene oppgitt ekskl. mva. eller inkl. mva. Velg visning "Privat" eller beedriftt under innstillinger i toppen. Alle priser er norske sluttpriser, frakt kommer i tillegg.

  Småordre

  Småordre under 200,- kr inkl. mva ilegges med et håndteringstillegg på 42,- kr. Ordrebeløpet beregnes med eventuelle rabatter.

  Forbehold

  Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i pris og produktbeskrivelse. Enkelte produkter kan avvike fra bildet, og/eller vises i annen farge/utførelse eller i ett miljø hvor alle elementer ikke medfølger produktet. Enkelte pakkeløsninger kan beskrives som "komplett(e)", vær her oppmerksom på beskrivelsen av innhold i pakkeløsningen, da betegnelsen "komplett" ikke er dekkende under alle forhold.

  Vær oppmerksom på at lenken/annonsen du kan komme fra/eller har observert kan være et annonsert, men utgått tilbud og/eller kampanje og produktet og/eller betingelsene som er vist der kan ha avvikende priser og/eller betingelser enn på nettsiden. Slike tilfeller kan oppstå ved gjengivelse (les deling, hvis sosiale medier), helt eller delvis, av annonser eller produkter med gjeldende priser og/eller betingelser på den opprinnelige publiseringen, eller ved tidsforsinkelse på oppdatering av priser og/eller betingelser til annonsører og/eller annonsenettverk. Alle produktene på nettsiden vises med til enhver tid gjeldene priser og betingelser.

  Reklamasjon - bedriftskunder

  Alle reklamasjoner må fremsettes omgående, og senest innen 8 dager etter mottatt vare. All vareretur skal forhåndsgodkjennes og forsendelsesmåte avtales. Kun feil forårsaket av Skrujernet.no (feilvarer, feilleveringer eller ved kvalitetsreklamasjoner) gir grunnlag for retur. Det er ikke anledning til å foreta returer utenom disse tilfeller.

  Reklamasjon - privatkunder

  Forruten generell 14 dagers angrerett gjelder det forbrukerkjøpslovens regler (Nr. 34 2002) for reklamasjon og garanti.

  Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

  Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig, primært via e-post til info@skrujernet.no

  Bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på mail til den mailadressen som kunden har registrert på sin "Min side". I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår / håndtering fra kjøper side ifm. retursending av tingen.

  Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

  • Holde kjøpesummen tilbake
  • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, § 51)
  • (* Hvis kriteriene for heving av kjøpet er i henhold til reklamasjonsreglene i Forbrukerkjøpsloven, skal avtalt beløp og eventuelle frakter refunderes innen 14 dager fra varen er registrert mottatt oss)
  • Kreve erstatning

  Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, § 30.

  Ansvar

  Kjøper skal gjøre seg kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i denne forbindelse. 
  Skrujernet’s ansvar for eventuelle mangler er begrenset til omlevering eller erstatning av de mangelfulle varers fakturaverdi. Skrujernet.no er ikke ansvarlig for følgeskader eller indirekte tap. 
  Force majeure foreligger når Skrujernet.no’s levering hindres av omstendigheter utenfor Skrujernet.no’s kontroll, så som streik, lockout, brann, indre uroligheter eller andre forhold som forhindrer levering av varene på vanlig måte. Skrujernet.no skal snarest mulig varsle kjøperen om dette samt hvilke omstendigheter som foreligger, når hindringen er inntrådt og om hindringens opphør. 
  Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med en kjøpsavtale, og som partene ikke selv kan enes om, skal avgjøres i henhold til norsk lov. Rett Verneting avtales å være Oslo byrett.